Monday, May 10, 2010

Pelan Pendidikan

PAKEJ PENDIDIKAN (TAKAFUL SARJANA)

Menyediakan tabung pendidikan kanak-kanak berserta perlindungan yang komprehensif untuk jangkamasa pertengahan dan panjang.

Manfaat Asas:

1) Matang
2) Keilatan Kekal Menyeluruh
3) Kematian
4) Anugerah Intelek

Syarat-syarat:

1. Had umur layak : 14 hari hingga 17 tahun
2. Tempoh kontrak : 5 tahun hingga 25 tahun

3. Umur matang : 13 hingga 25 tahun
4. Sumbangan minimum : RM600 setahun /RM 50 sebulan (Pelan asas + top up rider)
5. Bayaran sumbangan: Bayaran lump sum Tahunan, Bayaran Setengah tahun, Bayaran Suku tahun dan Bayaran bulanan
6. Perlindungan minima: RM10,000.00


Jumlah perlindungan keseluruhan untuk juvana terhad hingga RM250,000.00 sahaja (Pelan asas+rider tambahan)

Manfaat Pembayar:

1. Pengecualian Sumbangan Pembayar (Payor Waiver Bebefit) : 6 bulan - 55 tahun

2. Kematian & Keilatan Akibat Kemalangan (Accident Death & Disability Benefit) : 6 bulan - 60 tahun

3. Indeminiti Kemalangan (Accident Indemnity Rider) : 18 - 55 tahun

4. Hospital (Hospital Benefit) : 6 bulan - 55 tahun

5. Penyakit Kritikal (Critical Illness) : 18 - 55 tahun

6. Rider Bertempoh (Term Rider) : 6 bulan - 60 tahun

7. Pendapatan Keluarga (Family Income Benefit)


Anugerah Intelek: Imbuhan tambahan
1. UPSR (5A): RM500.00
2. PMR (8A keatas): RM750.00
3. SPM (8 A keatas): RM1,000.00
4. STPM (5A keatas): RM1,000.00

Manfaat anda sebagai pembayar ialah :

1) Sekiranya si pembayar (ayah atau ibu) meninggal dunia atau hilang upaya kekal, pihak eTiQa Takaful Berhad akan meneruskan sumbangan hingga tempoh matang.

Oleh itu simpanan pendidikan untuk anak tetap terjamin. Bagi pihak penjaga atau anak tidak perlu membayar sumbangan.

Dengan pelan eTiQa Takaful Sarjana ini, simpanan pendidikan untuk anak akan lebih terjamin selain ada perlindungan untuk anak. Selain itu faedah lain menabung di eTiQa

Takaful Berhad, sudah dipotong zakat dan di selenggara oleh Majlis Pengawasan Syariah. Selain itu ada jugak pelan simpanan untuk individual.

* pelan di atas adalah untuk umur kanak-kanak 2 tahun. manfaat akan berubah jika umur meningkat tetapi jumlah simpanan untuk 20 tahun adalah sama.

2) Pengecualian Pembayaran Cukai

Akta Cukai Pendapatan, 1976. Seksyen 49(1B) telah diperkenalkan mulai tahun taksiran 1996, untuk memberi potongan sejumlah yang tidak melebihi TIGA RIBU RINGGIT bagi premium yang dibayar bagi mana-mana insurans mengenai pendidikan dan manfaat perubatan atas nama individu, isteri individu atau anaknya.

Renungan:

Surah al-Baqarah:180

"Diwajibkan atas kamu, apabila seorang dari kamu hampir mati, hendaklah membuat wasiat untuk ibubapa & kaum keluarga sebagai satu kewajipan atas orang-orang bertakwa."

...Tinggalkan anak & Isteri kamu dengan kesenangan adalah lebih baik daripada tinggalkan mereka dalam keadaan meminta-minta...

1 comments:

muffinmuffins said...

hi, im interested in life insurance and investment link. pls pm me...restless8181@gmail.com

Post a Comment

 
Copyright 2009 Etiqa takaful