Tuesday, March 23, 2010

TSP - produk menarik

Adalah produk endowmen berserta manfaat Pembayaran Tunai Terjamin setiap tiga tahun dan perlindungan kematian dan KUPK. Twins Special menyertai keuntungan Etiqa dengan Bonus Balikan dan Bonus Terminal.

Anda boleh memilih tempoh polisi yang luas: 15, 18, 21 dan 24 tahun. Jumlah Pembayaran Tunai Terjamin adalah bergantung kepada jumlah diinsuranskan dan tempoh pelan yang anda pilih. Setiap tiga tahun sepanjang tempoh polisi berkuatkuasa, anda akan menerima pembayaran tunai sebanyak 12.5% dari jumlah diinsuranskan.

Apabila pelan ini mencapai tempoh matang, sekiranya tiada tuntutan dibuat, anda akan menerima amaun yang bersamaan dengan jumlah diinsuranskan (setelah ditolak Pembayaran Tunai Terjamin yang telah dibuat) serta semua bonus yang dimasukkan

0 comments:

Post a Comment

 
Copyright 2009 Etiqa takaful